Wijziging Nationaal Frequentieplan

De Rijksoverheid past het Nationaal Frequentieplan (NFP) eens in de zoveel tijd aan. Bijvoorbeeld bij nieuwe technologische ontwikkelingen. 

Waarom aanpassing NFP?

Er zijn verschillende redenen om het Nationaal Frequentieplan (NFP) te wijzigen. Bijvoorbeeld:

Zorgvuldige uitvoering wijzigingen frequentieplan

Wijzigingen van het NFP kunnen gevolgen hebben voor gebruik van het spectrum. Zo kan er bijvoorbeeld ruimte bijkomen voor het gebruik van drones. De wijzigingen kunnen ook effect hebben op de uitvoerbaarheid en handhaving van het frequentiebeleid.

Belanghebbenden kunnen tijdens een consultatie hun visie geven op de wijzigingen. Ze hebben hiervoor 6 weken de tijd.

Laatste wijziging NFP november 2015

De laatste wijziging van het NFP dateert van november 2015. De wijzigingen zijn verwerkt in het Nationaal Frequentieplan 2014

Het Nationaal FrequentiebeleidsOverleg (NFO) bespreekt komende wijzigingen van het NFP.