Telefonie voor slechthorenden, doven en mensen met een spraakbeperking

Mensen met een fysieke handicap moeten betaalbaar kunnen bellen met instanties, zoals een bank of de Belastingdienst. Dat staat in de Telecommunicatiewet. Slechthorenden, doven en mensen met een spraakbeperking kunnen daarom gebruikmaken van een bemiddelingsdienst voor telefonie.

Tekst- en beeldbemiddeling

Slechthorenden, doven en mensen met een spraakbeperking kunnen bellen via tekstbemiddeling of beeldbemiddeling. Ze krijgen dan iemand aan de lijn die gesprekken vertaalt naar geschreven tekst of naar Nederlandse gebarentaal.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft KPN aangewezen om de tekst- en beeldbemiddeling uit te voeren. KPN Teletolk verzorgt de bemiddeling.