Een terroristische aanslag, een grieppandemie, een overstroming, of een stroomstoring. Het zijn voorbeelden van rampen en crises die de nationale veiligheid van Nederland kunnen bedreigen. De overheid brengt hiervoor de risico’s in kaart. Zo kan zij zich beter voorbereiden op noodgevallen of de gevolgen hiervan beperken.