Een terroristische aanslag, een grieppandemie, een overstroming, of een stroomstoring. Het zijn voorbeelden van rampen en crises die de nationale veiligheid van Nederland kunnen bedreigen. De overheid brengt hiervoor de risico’s in kaart. Zo kan zij zich beter voorbereiden op noodgevallen of de gevolgen hiervan beperken.

Kabinet Rutte III: zorgen voor een vrije, veilige en rechtvaardige samenleving

Het kabinet wil meer middelen voor menskracht en meer kwaliteit op het terrein van veiligheid. Zo krijgt de nationale politie structureel € 267 miljoen extra voor onder andere meer agenten in de wijk en rechercheurs. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.