Alerteringssysteem Terrorismebestrijding

Het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding is een waarschuwingssysteem voor overheid en bedrijfsleven bij een verhoogde terroristische dreiging. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beheert het systeem.

Alerteringssysteem waarschuwt bij verhoogde dreiging

Het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding waarschuwt politie, gemeenten en belangrijke sectoren (drinkwatervoorziening, energie) bij een verhoogde dreiging. Op die manier zijn snel maatregelen te nemen die het risico op een aanslag kunnen verkleinen. Of die de gevolgen ervan kunnen beperken. Het systeem is gericht op professionals die te maken kunnen krijgen met een terroristische dreiging.

4 alerteringsniveaus

Het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding kent 4 niveaus:

  • het basisniveau;
  • lichte dreiging;
  • matige dreiging;
  • hoge dreiging.

Bij elk alerteringsniveau hoort een aantal beveiligingsmaatregelen. Hoe groter de dreiging, hoe zwaarder de beveiligingsmaatregelen die worden genomen.

Het alerteringsniveau is iets anders dan het dreigingsniveau.