Crises en rampen voorkomen

De taken van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zijn rampen en crises voorkomen en de gevolgen ervan beperkt houden. De NCTV is op rijksniveau verantwoordelijk voor de veiligheid in Nederland.

Risico’s veiligheid Nederland

In Nederland kunnen bijvoorbeeld de volgende rampen of crises voorkomen:

  • pandemieën door bijvoorbeeld een griepvirus;
  • uitval van het internet of het telefoonnetwerk;
  • terroristische aanslagen;
  • grootschalige ongevallen zoals een vliegtuigramp of een treinramp;
  • natuurrampen zoals overstromingen, extreme regenval of droogte en natuurbranden.

NCTV verantwoordelijk voor aanpak crises en rampen

De NCTV is als enige partij verantwoordelijk voor de aanpak van crises en rampen. Deze organisatie is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De NCTV zorgt dat regionale overheden voldoende informatie krijgen om een probleem hetzelfde aan te pakken.

Nationale veiligheid

De NCTV bepaalt aan de hand van de Strategie Nationale Veiligheid welke veiligheidsrisico’s er zijn op landelijk niveau. Bijvoorbeeld hoe groot het risico is op een overstroming. Op basis daarvan bepaalt hij een aanpak. Dat kunnen maatregelen zijn om rampen te voorkomen. Bijvoorbeeld het versterken van dijken en dijkbeveiliging. Maar ook maatregelen die nodig zijn als een ramp toch plaatsvindt. Zoals rampenplannen of evacuatiestrategieën.

Voorlichting crises en rampen voor burgers

Het is belangrijk dat burgers weten wat zij moeten doen tijdens een crisis of een ramp. Tijdens een ramp of een crisis kan de overheid de website Crisis.nl inzetten als informatiekanaal. Op deze website staat dan informatie over de gebeurtenis en over manieren om zich in veiligheid te brengen. Ook brengt de overheid burgers die in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie zijn op de hoogte via een tekstbericht op de mobiele telefoon. Dit gebeurt met NL-Alert, een alarmmelding via de mobiele telefoon.

Samenwerking in de regio bij crisis en ramp

Bij een ramp of crisis is het de taak van de brandweer, politie en geneeskundige diensten (zoals ambulances) om snel hulp te bieden. Dit om te voorkomen dat de situatie erger wordt. Goede samenwerking tussen de hulpdiensten en gemeenten in de regio is van groot belang. De meeste gemeenten zijn te klein om het hoofd te bieden aan grote branden, overstromingen of een terroristische aanslag. Daarom zijn veiligheidsregio's opgericht waarin hulpdiensten samenwerken.

Digitale veiligheid

De NCTV neemt maatregelen om gebruikers van het internet te beschermen tegen schade door misbruik (cybercrime) en tegen uitval van internet. Dit heet digitale veiligheid of cyber security. Digitale veiligheid is belangrijk nu steeds meer mensen afhankelijk zijn van internet. Bijvoorbeeld in hun werk of voor bankzaken.