Terrorismebestrijding

De overheid doet er alles aan om terroristische aanslagen te voorkomen. Bijvoorbeeld door mogelijke terroristen in de gaten te houden. Door op tijd te signaleren of iemand radicaliseert. En door mensen en gebouwen die risico’s lopen extra te beveiligen.

Beveiliging van mogelijke doelwitten

De overheid neemt beveiligingsmaatregelen om personen en organisaties te beschermen die het doelwit kunnen worden van aanslagen. Dit verkleint het risico op terroristische aanslagen.

Vindt er toch een aanslag plaats? Dan is de overheid voorbereid om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken.

Herkennen van radicalisering

Terroristen maken een radicaliseringsproces door voordat ze besluiten hun ideeën met geweld aan anderen op te leggen. Docenten en jongerenwerkers proberen dit te herkennen. En melden, wanneer nodig, radicalisering bij politie en justitie. Ook wijkteams van de politie spelen hierin een belangrijke rol. Zo kan radicalisering misschien op tijd worden gestopt en leidt het niet tot terrorisme.

Straffen van terrorisme

De straffen voor iemand die zich bezighoudt met terrorisme zijn hoog. Dat geldt niet alleen voor mensen die aanslagen plegen, maar ook voor mensen die iets van plan zijn. Zo is het voorbereiden van een aanslag of het deelnemen aan een terroristische training ook strafbaar.

Algemene maatregelen tegen terrorisme

Sinds de aanslagen op het World Trade Center in New York (2001) heeft de overheid een reeks van (algemene) maatregelen genomen om terrorisme tegen te gaan. Een aantal voorbeelden:

  • Websites die oproepen tot haat, geweld of discriminatie worden uit de lucht gehaald.
  • Het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding waarschuwt overheid en belangrijke sectoren (drinkwaterbedrijven, energiesector) bij een terroristische dreiging.
  • De Koninklijke Luchtmacht bewaakt het luchtruim boven Nederland dag en nacht.
  • Speciale eenheden van defensie en de politie werken samen in de Dienst Speciale Interventies (DSI). Deze dienst houdt verdachten van terroristische misdrijven aan en tegen. En schakelt ze in het uiterste geval uit.
  • De politie houdt personen van wie mogelijk een terroristische dreiging uitgaat in de gaten.
  • Europese landen werken intensief samen om terrorisme te bestrijden. Zo is er bij de Europese Unie onder meer een veiligheidscoördinator. Deze coördinator stemt de terrorismebestrijding van de lidstaten op elkaar af.
  • De overheid heeft maatregelen genomen tegen financiering van terrorisme.
  • De inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben hun capaciteit vergroot.

De maatregelen tegen terrorisme in Nederland zijn beschreven in de Nationale Contraterrorismestrategie 2016 – 2020.

Internationale samenwerking informatie-uitwisseling terrorisme

Het kabinet wil de internationale samenwerking en informatie-uitwisseling bij de bestrijding van terrorisme versterken. Hiervoor wil het kabinet extra geld vrijmaken. Dit staat in de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) voor 2018.

Ook wil het kabinet geld uittrekken voor de inrichting van een eenheid Passagiersinformatie Nederland (Pi-NL). De eenheid analyseert gegevens van luchtvaarmaatschappijen. Bijvoorbeeld reserveringsgegevens. Hierbij werkt de eenheid samen met vergelijkbare units in andere landen. De informatie kan worden gebruikt bij de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme. De eenheid moet in 2018 operationeel zijn.

Kabinet Rutte III: verbodsbepalingen radicale organisaties uitbreiden

Het kabinet wil de verbodsbepalingen voor radicale organisaties uitbreiden. Het gaat om radicale organisaties met het doel om onze democratische rechtsstaat omver te werpen of af te schaffen. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het kabinet werkt dit voornemen nog verder uit.

Soorten terrorisme

Jihadisme is op dit moment de belangrijkste bron van terrorisme. Maar er zijn meer vormen. Zo pakt de overheid ook terrorisme aan uit de hoek van links- en rechts-extremisten en van dierenrechtenactivisten.