Tabel hoor en wederhoor Vervolgonderzoek naar de terroristenafdelingen in Nederland

De tabel geeft een overzicht van reacties van partijen op het rapport 'Vervolgonderzoek naar de terroristenafdelingen in Nederland. Verslag van de opvolging van de aanbevelingen uit 2019 de Terroristenafdelingen in Nederland' van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Tabel hoor en wederhoor Vervolgonderzoek naar de terroristenafdelingen in Nederland (PDF | 6 pagina's | 399 kB)