Benoeming directeur-generaal AIVD

Drs. E.S.M. (Erik) Akerboom wordt directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 mei 2020.

Erik Akerboom EMPM is sinds 2016 korpschef van de politie. Daarvoor was hij secretaris-generaal bij het ministerie van Defensie, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bij het toenmalige ministerie van Veiligheid & Justitie en directeur Democratische Rechtsorde bij de AIVD. Bij de politie was hij eerder onder meer korpschef van de Regiopolitie Brabant-Noord, hoofd Regionale Recherche Ondersteuning en districtschef van de politieregio Utrecht.

Akerboom heeft de Nederlandse Politieacademie afgerond en daarna bestuurskunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. 

De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.