Pakistan - 2012-12-20

Beschrijving van de situatie in Pakistan ten behoeve van de beoordeling van asielverzoeken van ahmadi’s en christenen uit Pakistan. Het thematisch ambtsbericht is ook van belang voor beslissingen over de terugkeer van afgewezen Pakistaanse ahmadi’s en christenen.