Nota naar aanleiding van het av nader verslag wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring reactie DJI

Staatssecretaris Harbers (JenV) beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer. De commissie had vragen gesteld over het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring.