10-jarig bestaan Dienst Terugkeer en Vertrek

“Het kabinet zet fors in op samenwerking in Europa bij het voorkomen en oplossen van conflicten waaruit migratie ontstaat. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) draagt daar een belangrijke steen aan bij. De dienst heeft een voortrekkersrol in Europa, en laat dat zien door zijn bijdragen aan de pools van terugkeer experts binnen de Europese Grens- en Kustwacht”, aldus staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid) vandaag bij de opening van het symposium ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de DT&V van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Harbers: “Ik hoop dat we een ontwikkeling gaan zien dat mensen die kansloos zijn om hier legaal te verblijven en terug moeten, in hun eigen omgeving een redelijk en gelukkig leven kunnen leiden. Het uitgangspunt voor illegale migranten en afgewezen asielzoekers is en blijft daarbij zelfstandige, vrijwillige terugkeer. Daarbij kan de Dienst Terugkeer en Vertrek ondersteunen”.  
 
Als professionele terugkeerorganisatie voert de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) het terugkeerbeleid uit. De DT&V regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Samen met andere overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties streeft de DT&V ernaar dat vreemdelingen zo veel als mogelijk zelfstandig en met perspectief terugkeren. Medewerkers van de DT&V handelen zorgvuldig en met respect voor de waardigheid van de vreemdeling. Uitgangspunt is dat de vreemdeling de kans heeft om zelfstandig te vertrekken, met of zonder hulp van de DT&V en andere maatschappelijke en sociale organisaties. Zo levert de DT&V een bijdrage aan de veiligheid, het maatschappelijk evenwicht en aan het draagvlak voor het Nederlandse toelatingsbeleid.
 
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van DT&V is het boek De weg terug gemaakt, geschreven door Mariette Middelbeek. Staatssecretaris Harbers heeft vandaag het eerste exemplaar in ontvangst genomen. In het boek De weg terug vertellen medewerkers van de Dienst Terugkeer en Vertrek over wat zij dagelijks meemaken bij de uitvoering van hun werk: van ingewikkelde zaken met kinderen tot mensen met een onbekende nationaliteit en van criminele vreemdelingen tot gesprekken op ambassades om terugkeer te realiseren. Dit boek biedt een kijkje in de wereld van de DT&V en leert ons niet alleen over de complexiteit van het werk, maar ook over de leuke kant ervan.  
 
Deelnemers aan het internationaal symposium ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de DT&V, zoals ambassadeurs, functionarissen van de Europese Commissie, burgemeesters, functionarissen van Europese migratie-agentschappen, IOM, UNHCR, NGO’s en immigratiediensten hebben met elkaar van gedachten gewisseld over belangrijke ontwikkelingen op het terrein van migratie. Meer in het bijzonder de internationale samenwerking in de strijd tegen illegale migratie en de actuele ontwikkelingen en vraagstukken op dit gebied.