Waarom zijn Stint-voertuigen tijdelijk verboden?

Uit een rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat Stints plotseling kunnen remmen of stilvallen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft daarom besloten om elektrische voertuigen van het merk Stint voorlopig niet toe te laten op de openbare weg. Een voertuig van dit merk was eerder betrokken bij een ernstig ongeval.

Tijdelijk verbod Stint-voertuigen

De minister van IenW besloot op 1 oktober 2018 dat voertuigen van het merk Stint voorlopig niet de weg op mogen. De minister nam dit besluit na een onderzoek van de ILT. Daaruit blijkt dat de veiligheid van Stint-voertuigen nu niet zeker is. Uit voorzorg zijn de voertuigen daarom tijdelijk verboden.

In een eerder rapport van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) stond dat de Stints technisch in orde zijn. De Stints mochten toen de weg op. Nu de minister nieuwe informatie heeft, zijn de voertuigen tijdelijk verboden. Het is nog niet zeker of dit verbod blijft. Daarvoor wacht de minister op andere onderzoeken. Bijvoorbeeld van de ILT, de politie en de OVV.

Bekendmaking van het verbod

Ouders krijgen informatie over het verbod via de kinderdagverblijven en via de media. Alle andere Stint-eigenaren worden geïnformeerd via de media.

Eisen aan bestuurders van licht-elektrische voertuigen

Uitgangspunt bij de eisen aan de bestuurder is dat deze ten minste 16 jaar oud moet zijn. En een WA-verzekering moet hebben. Er zijn geen verdere verplichtingen. De fabrikant biedt een training aan, maar deze is niet verplicht. Een invalkracht zonder training mag dus bijvoorbeeld ook een Stint besturen.

Andere regels voor elektrische bakfietsen

De regels voor Stints zijn strenger dan die voor elektrische bakfietsen. Voor elektrische bakfietsen gelden de regels van een gewone elektrische fiets.