Digitalisering in het onderwijs

Digitalisering biedt kansen voor verbetering van het onderwijs. Tegelijk vraagt digitalisering dat leerlingen digitaal geletterd zijn, om goed te kunnen functioneren in de samenleving. De digitaliseringsagenda primair en voortgezet onderwijs geeft richting aan digitalisering in het onderwijs.

Digitale geletterdheid

Op school worden kinderen voorbereid op de toekomst. Leerlingen moeten er actuele kennis en vaardigheden ontwikkelen. Daarom is digitale geletterdheid een van de vakgebieden in het nieuwe toekomstgerichte curriculum.

Leraren kunnen door digitalisering steeds beter met lesmateriaal variëren. Hierdoor sluit het onderwijs beter aan op de leerbehoeften van leerlingen. Digitale hulpmiddelen kunnen de leraar tijd en ruimte geven. Bijvoorbeeld door automatisch nakijken of door toepassingen die leraren helpen de ontwikkeling van de leerlingen te volgen.

Hoofdpunten digitaliseringsagenda primair en voortgezet onderwijs

Met de digitaliseringsagenda werken schoolbesturen, onderwijsorganisaties, overheid en bedrijven samen aan een doordachte digitalisering van het onderwijs.

De digitaliseringsagenda primair en voortgezet onderwijs heeft 5 doelen:

  1. Leraren, schoolleiders en bestuurders vernieuwen door samen en met anderen te leren.
  2. Leerlingen en leraren zijn digitaal geletterd.
  3. Digitale leermiddelen werken voor de gebruiker.
  4. De infrastructuur op school is op orde; veilig, betrouwbaar en toekomstvast.
  5. Er is structurele aandacht voor de ethiek van digitalisering in het onderwijs.

Samen inkopen

Schoolbesturen in het primair en het voortgezet onderwijs hebben de coöperatie SIVON opgericht. Dit is een coöperatie voor gezamenlijk inkopen, ict en innovatie. Dit moet ertoe leiden dat scholen onder goede voorwaarden structureel goede en passende (ict-)voorzieningen hebben.

Nederlandse digitaliseringsstrategie

De digitaliseringsagenda primair en voortgezet onderwijs is een initiatief van de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, samen met staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de PO-Raad, de VO-Raad en Kennisnet.

De digitaliseringsagenda is een onderdeel van de Nederlandse digitaliseringsstrategie (2018). Deze aanpak richt zich op het sterk blijven van Nederland op het gebied van digitalisering.