Toelating voortgezet onderwijs

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Alle leerlingen in groep 8 van de basisschool maken in april of mei een eindtoets. Sinds schooljaar 2014-2015 mogen scholen voor voortgezet onderwijs de toelating van leerlingen niet meer laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies weegt het zwaarst. 

De Rijksoverheid. Voor Nederland