Verplichte eindtoets basisonderwijs

In het reguliere basisonderwijs zijn scholen verplicht een eindtoets af te nemen. Alle leerlingen van groep 8 maken de toets. Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en rekenen. Leerlingen in groep 7 mogen geen eindtoets maken om alvast te oefenen voor de eindtoets in groep 8.

Reden invoering verplichte eindtoets

De eindtoets laat zien in welke mate leerlingen de referentieniveaus voor taal en rekenen beheersen. Ook toont de eindtoets aan welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. De eindtoets is dus een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs goed op elkaar aansluiten. De eindtoets is geen examen. Leerlingen kunnen niet slagen of zakken voor de toets.

Eindtoetsen in 2019

Dit schooljaar kunnen scholen kiezen uit 5 toetsen.

Inschrijven voor eindtoets

Scholen kunnen zich tot en met 31 januari 2019 inschrijven voor een eindtoets. Scholen ontvangen van de aanbieders van de eindtoetsen informatie over de inschrijving voor hun eindtoets.

Datum afname eindtoets

De eindtoetsen werden afgenomen tussen 15 april en 15 mei 2019. Meer informatie over de afnamedata van elke eindtoets is te vinden op de websites van de verschillende eindtoetsen. Daarnaast biedt de website Nieuwe regelgeving overgang po-vo informatie over de verplichte eindtoets en de toelating tot een school voor voortgezet onderwijs.

Taal en rekenen verplichte onderdelen eindtoets

Taal en rekenen zijn voor alle eindtoetsen verplichte onderdelen.

De eindtoetsen kunnen ook extra, niet verplichte onderdelen aanbieden. Zo bevat de centrale eindtoets bijvoorbeeld een onderdeel wereldoriëntatie. Dat onderdeel gaat over aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.

Eindtoets bij klas overslaan of zittenblijven

Basisscholen moeten bij alle leerlingen uit groep 8 een eindtoets afnemen. De eindtoets test de kennis en vaardigheden aan het eind van de basisschool.

Leerlingen die zijn blijven zitten in groep 8, moeten het hele lesprogramma herhalen. Zij moeten dus ook de eindtoets opnieuw maken. Soms slaan leerlingen groep 8 over en verlaten de basisschool na groep 7. Deze leerlingen mogen de eindtoets al in groep 7 maken maar dit is niet verplicht.

Alleen in uitzonderlijke gevallen hoeft een leerling geen eindtoets te maken. Bijvoorbeeld als een leerling zeer moeilijk leert of meervoudig gehandicapt is.

Aangepaste eindtoets voor leerlingen met beperking

Alle leerlingen moeten in groep 8 met zo min mogelijk belemmeringen de eindtoets kunnen maken. Daarom moet er van iedere eindtoets ook een aangepaste versie voor leerlingen met een beperking zijn.

Eindtoets helpt bij bepalen kwaliteit school

De eindtoets geeft inzicht in de leerresultaten van een basisschool. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt deze informatie om het totaaloordeel over een school te bepalen.

Eindtoets vanaf schooljaar 2019-2020 ook voor speciaal (basis)onderwijs verplicht

Scholen in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs mogen gebruikmaken van een eindtoets. Maar deze is pas vanaf het schooljaar 2019-2020 verplicht voor deze scholen.