Toerisme en recreatie

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het toerisme in Nederland. Het is nog niet bekend hoe en wanneer het toerisme zich zal herstellen na de coronacrisis. De Rijksoverheid volgt de ontwikkelingen, samen met de medeoverheden, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) en de sector.