Nota van wijziging wetsvoorstel toeristische verhuur van woonruimte

Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (Wet toeristische verhuur van woonruimte).