Onderzoek realisatie streefwaarden subsidie NBTC 2012-2015

In de subsidiebeschikking van NBTC Holland Marketing staat een aantal streefwaarden. Bijvoorbeeld voor aantallen internationale bezoekers aan Nederland. Dit onderzoek beoordeelt of NBTC Holland Marketing deze streefwaarden in de periode 2012-2015 heeft gehaald.