Lancering Actieagenda Perspectief 2030 op Toerisme Top

Vandaag, tijdens de tweede nationale Toerisme Top, lanceert staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat samen met de provincies de Actieagenda Perspectief 2030. Deze actieagenda is een concrete vervolgstap op Perspectief 2030, de landelijke visie op toerisme die vorig jaar tijdens de eerste Toerisme Top is gelanceerd.

Van Perspectief 2030 naar actie
Jaarlijks brengen bijna 19 miljoen buitenlandse toeristen een bezoek aan ons land. Verwacht wordt dat dit aantal groeit naar 29 miljoen in 2030. Samen met de groei van het binnenlands toerisme biedt dit grote kansen voor steden en regio’s, maar zorgt dit tegelijkertijd op sommige plekken voor knelpunten. Om richting te geven aan de toeristische groei is afgelopen jaar tijdens de eerste Toerisme Top Perspectief 2030 gelanceerd met als doel tot een gezamenlijke aanpak te komen, zodat zoveel mogelijk steden en regio's kunnen profiteren van het groeiende toerisme. Jos Vranken, algemeen directeur NBTC en initiatiefnemer Perspectief 2030: “Met het lanceren van deze Actieagenda wordt een concrete vervolgstap gezet op Perspectief 2030, daar draagt NBTC graag aan bij.”


Betere data en inzichten over toeristisch Nederland
Eén van de concrete acties van Rijk, provincies en NBTC is een samenwerking met uiteenlopende belanghebbenden die leidt tot verbeterde data en inzichten in toerisme, de zogenoemde Landelijke Data Alliantie. Dit is een open netwerk van partijen die belang hebben bij betere data en inzichten over toeristisch Nederland en op dit onderwerp willen samenwerken. Samen met onder andere provincies, kennisinstellingen en marketingorganisaties werkt NBTC samen aan eenduidige data en inzichten zodat gericht gestuurd kan worden op toeristische groei.

Landelijke en regionale thema’s
In de actieagenda staan landelijke en regionale thema’s benoemd waar regionaal of bovenregionaal op wordt samengewerkt. Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Ik ben erg blij dat provincies samen met mij de stap naar een actieagenda hebben gezet. Tijdens de Toerisme Top heb ik aangekondigd dat de Landelijke Data Alliantie het eerste nieuwe project is waar EZK en provincies hun schouders onder gaan zetten. Nu is het zaak om de inhoud van deze agenda verder te verstevigen en daarom nodig ik andere partijen dan ook van harte uit hierbij aan te sluiten.”

Toerisme Top 2019
Na het succes van afgelopen jaar in Deventer, vindt de jaarlijkse nationale Toerisme Top voor de tweede keer plaats, ditmaal in Zeeland. Gedeputeerde Dick van der Velde, recreatie en toerisme, Provincie Zeeland: “Ik ben er trots op dat de toeristische sector vandaag kennis heeft gemaakt met de iconische plek Neeltje Jans. Hier komen toerisme en recreatie op Land en Zee samen. Wij laten vandaag zien wat Zeeland te bieden heeft en tegelijkertijd wisselen we kennis en ervaringen uit met de landelijke toeristische sector. Samen werken we aan een verbetering van de kwaliteit voor toerisme en dat vind ik een prachtige uitdaging.”

Download de Actieagenda Perspectief 2030 (PDF)
Bekijk de website  Perspectief 2030


De top is een initiatief van de provincie Overijssel en wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Tijdens deze Top richten overheden, bedrijfsleven en toeristische organisaties zich op de uitdagingen en kansen voor Nederland in 2030. Het doel is om tot een gezamenlijke aanpak te komen, zodat zo veel mogelijk steden en regio's kunnen profiteren van het groeiende toerisme, nationaal en internationaal.