Kabinet versterkt garantiefonds bij reisvouchers voor geannuleerde pakketreizen

Het kabinet gaat per 1 juni 2020 het fonds van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) versterken met een leningsfaciliteit van 150 miljoen euro, zodat consumenten zeker weten dat zij financieel geen risico lopen bij het accepteren van een reisvoucher met deze dekking. Dat schrijft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) vandaag aan de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “De coronacrisis raakt ons allemaal, ook onze vrije tijd: die vakantie die al geboekt en betaald was, kon opeens niet doorgaan. Dat is niet alleen vervelend voor al die consumenten, ook de reisorganisaties hebben het zwaar. Daarom doen we als kabinet een beroep om, als het financieel kan, reisvouchers te accepteren. Consumenten moeten wel zeker weten dat de vouchers met SGR-dekking ook doen wat ze beloven, namelijk bescherming bieden bij faillissement van de reisaanbieder. Daarom versterken we het garantiefonds SGR, zodat de voucherregeling voor consumenten aantrekkelijk blijft. En buiten kijf staat dat consumenten natuurlijk recht blijven hebben op terugbetaling.”

Reisvoucher als compensatie

Consumenten die door de coronacrisis en de daardoor geldende maatregelen massaal hun vakantie hebben moeten annuleren ontvangen vaak als compensatie een reisvoucher. Op die manier kan de eerder geboekte en betaalde reis op een later moment toch plaatsvinden. Zo wordt voorkomen dat reisaanbieders in de financiële problemen komen, omdat zij anders binnen 14 dagen het bedrag moeten terugbetalen aan de consument.

De Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) heeft in maart al besloten tot 1 juni garant te staan voor de reisvouchers van de deelnemende reisaanbieders, zodat consumenten financieel geen risico lopen bij het aannemen ervan. Fondsen als SGR voorzien consumenten van een garantie waardoor zij schadeloos worden gesteld bij een faillissement van een aangesloten reisorganisatie.

Leningsfaciliteit van 150 miljoen euro

Door de coronacrisis begint de dekkingsgraad van de SGR ontoereikend te worden waardoor het fonds extra steun nodig heeft om de garantie op de reisvouchers ook na 1 juni te kunnen blijven afgeven. Het kabinet heeft daarom een steunmaatregel uitgewerkt, waarbij een leningsfaciliteit van 150 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld. De bedragen die door SGR worden opgenomen uit de leningsfaciliteit, zullen uiteindelijk aan het Rijk worden terugbetaald.

Dankzij deze steun kan SGR ook na 1 juni de reisvouchers garanderen voor geannuleerde pakketreizen. Consumenten kunnen zo dus een reisvoucher accepteren, zonder dat zij zich zorgen hoeven te maken of de voucher wel gedekt is.

Consumentenrecht

Consumenten blijven natuurlijk recht hebben op terugbetaling, daar verandert deze steunmaatregel niets aan. Toch doet het kabinet vanwege de uitzonderlijke situatie een oproep om, als het financieel kan, de reisvouchers te accepteren. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) blijft toezicht houden op consumentenrechten en het naleven van de uitgangspunten die voor voucherregelingen zijn opgesteld.

De extra steunmaatregel zal zo snel mogelijk ingaan na het akkoord van de Europese Commissie.