Notitie investeringsbescherming tussen EU-lidstaten (Engelstalig)

Nederland is momenteel samen met de andere EU-lidstaten in overleg met de Europese Commissie over de vraag of investeerders voldoende worden beschermd als de investeringsverdragen tussen lidstaten onderling worden beëindigd. Het kabinet is bereid deze verdragen op te zeggen, mits het beschermingsniveau voor Nederlandse ondernemers die in andere lidstaten investeren niet omlaag gaat. Als bijdrage aan de discussie heeft Nederland samen met een aantal andere EU landen suggesties gedaan aan de Europese Commissie over hoe de investeringsbescherming tussen lidstaten eruit zou moeten zien. Dit kunt u lezen in het stuk hieronder.

Belangrijk punt voor Nederland is dat het door de Commissie en lidstaten nieuw ontwikkelde Investment Court System, dat het oude ISDS model heeft vervangen, de maatstaf moet zijn.

Dat blijkt uit paragraaf 9 van het stuk, waar staat: "The wording of those principles should be as precise as the EU investment policy developed for TTIP and should reaffirm EU member states' right to regulate, in line with the EU's new approach in the field of trade policy".