De inhoud van het TTIP. Een overzicht en een toelichting per hoofdstuk

De EU onderhandelt over een handels- en investeringsovereenkomst met de VS, het trans-Atlantisch Partnerschap voor Handel en Investeringen (TTIP). De Europese Commissie heeft een brochure gemaakt waarin elk hoofdstuk in het TTIP wordt toegelicht: waarom erover wordt onderhandeld, wat de EU wil bereiken en hoe omgegaan wordt met de zorgen van burgers.