Zijn er ook nadelen aan TTIP?

TTIP, het handelsverdrag tussen de EU en de VS, kan ook nadelen met zich meebrengen. Zo kunnen in bepaalde sectoren banen verdwijnen. Er bestaan zorgen over bijvoorbeeld de verlaging van normen voor onder meer voedselveiligheid en milieu. Of over de gevolgen voor lage- en middeninkomenslanden. De Rijksoverheid neemt die zorgen serieus.

Verdwijnen van banen in sommige sectoren

In sommige sectoren zullen banen verdwijnen. Dit komt omdat de internationale concurrentie toeneemt. Bijvoorbeeld bij producenten en exporteurs van machines en vlees, zo blijkt uit onderzoek. Nederland zoekt naar manieren om het eventuele banenverlies op te vangen. Daarvoor is de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in overleg met de vakbonden.

TTIP mag geen negatieve gevolgen hebben voor ons Europese sociale model. De Rijksoverheid wil de Nederlandse arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden bewaken. Om de arbeidsnormen in TTIP te waarborgen, heeft de Rijksoverheid hierover advies gevraagd aan de Sociaal Economische Raad (SER). De SER heeft het advies over TTIP in april 2016 vastgesteld.

In 2018 verwacht het kabinet ten minste 220.000 banen te creëren of behouden met programma’s om bedrijven in lage- en middeninkomenslanden te laten starten en groeien. Dat staat in de Rijksbegroting 2018.

Zorgen over verlaging van normen

Er zijn zorgen dat TTIP zal leiden tot een verlaging van de Europese normen. Bijvoorbeeld voor voedselveiligheid, milieu, privacybescherming en arbeidsnormen. De voordelen van TTIP mogen niet ten koste gaan van mens, dier, plant en milieu. Nederland en de EU willen daarover harde garanties in het verdrag. Zie ook de pagina Welke garanties wil de EU opnemen in TTIP?

Zorgen over de gevolgen van TTIP op lage- en middeninkomenslanden

TTIP kan voor sommige landen en producten uit lage- en middeninkomenslanden nadelig zijn. Toch lijken de positieve effecten van TTIP op lage- en middeninkomenslanden zwaarder te wegen dan de negatieve effecten. Hogere economische groei in de VS en de EU betekent bijvoorbeeld meer marktkansen voor andere landen. Ook voor armere landen. Het akkoord moet het ook voor ontwikkelingslanden eenvoudiger maken naar de EU en de VS te exporteren.

De economische voordelen van TTIP mogen niet ten koste mogen gaan van de lage- en middeninkomenslanden. TTIP moet juist zoveel mogelijk positieve effecten voor deze landen hebben. Dat is het uitgangspunt van Nederland. Nederland vraagt consequent aandacht voor de belangen van deze landen. De effecten van TTIP op deze landen moeten goed worden onderzocht.

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft daarvoor een onderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek laat zien dat de positieve effecten van TTIP op lage- en middeninkomenslanden sterker kunnen zijn dan de negatieve effecten. U leest hier meer over in de Kamerbrief over impact TTIP op lage-inkomenslanden.

Zorgen dat bedrijven zomaar hun gang kunnen gaan

Sommige maatschappelijke organisaties maken zich zorgen dat investeringsbescherming in TTIP bedrijven te veel macht geeft. Door investeringsbescherming kan een buitenlandse investeerder die zich benadeeld voelt een overheidsbesluit aanvechten. Er zijn zorgen dat investeringsbescherming overheden beperken in hun democratische ruimte om wetten en regels te maken. Dit is het zogenaamde regulatory chill-effect.

Nederland en de EU willen in TTIP een hoofdstuk over investeringsbescherming opnemen dat dit effect voorkomt. Dat kan door heldere regels te stellen voor conflicten tussen overheden en investeerders. TTIP biedt een kans om het traditionele systeem van investeringsbescherming te verbeteren. De Europese Commissie zet in op evenwichtige investeringsbescherming die misbruik uitsluit. Daar dringt ook Nederland op aan.