Minister Ploumen naar VS voor ontwikkelingsdoelen en TTIP

Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) reist  komende week naar de Verenigde Staten voor de voorjaarsvergadering van de Wereldbank in Washington DC. Haar bezoek staat voor een groot deel in het teken van Financing for Development, oftewel de financiering van de nieuwe ontwikkelingsdoelen. Daarnaast zal zij voor een Amerikaans publiek haar visie op het handelsverdrag TTIP ontvouwen en zorgen aan de orde stellen die daarover bestaan in Nederland en andere landen. Tevens zal ze verbeterpunten toelichten, zoals zij en diverse EU collega's die voor zich zien.

Voorjaarsvergadering Wereldbank

Van vrijdag 17 tot en met zondag 19 april is Ploumen aanwezig op de voorjaarsvergadering van de Wereldbank. Deze is dit jaar de uitgelezen kans om stappen te zetten op het gebied van Financing for Development. Voor voldoende budget zijn innovatieve financieringsmethodes nodig om de nieuwe ontwikkelingsdoelen te kunnen realiseren. Deze doelen zijn de opvolger van de bekende Millenniumdoelen en moeten in september tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York worden aangenomen. Met als belangrijkste inzet: uitbanning van extreme armoede in 2030. De bijeenkomst in Washington is de opmaat naar een vervolgconferentie over Financing for Development, die eind mei in Rotterdam zal plaatsvinden. Ploumen zal in Washington onder meer pleiten voor een grotere rol van de private sector in het creëren van banen en economische vooruitgang in ontwikkelingslanden.

Ook belangrijk in de aanloop naar de nieuwe ontwikkelingsdoelen is de ministeriële bijeenkomst over klimaat: hoe moeten de klimaatafspraken, die in december van dit jaar in Parijs rond moeten komen, gefinancierd worden. De minister wil dat er einde komt aan subsidies op fossiele brandstoffen, die in veel landen tot extra uitstoot leiden. Daarnaast pleit Nederland ook op dit gebied voor innovatieve financiering en een grotere betrokkenheid van het bedrijfsleven. Voorbeeld daarvan is het Dutch Disaster Risk Reduction Team, dat Nederlandse waterexpertise inzet om landen te helpen voor, tijdens en na overstroming, droogte en watervervuiling.

Tijdens deze voorjaarsvergadering zal de minister ook toetreden tot een vooraanstaande adviesgroep van de Wereldbank over Gender en Ontwikkeling. Vanuit die positie kan zij van binnenuit een bijdrage leveren aan een effectiever en strategischer genderbeleid van de Wereldbank. Verder staan de wederopbouw van Ebola-landen, de impact van de lage olieprijzen op ontwikkelingslanden en de onrust in Afrika en het Midden-Oosten op de agenda.  

Earth Day

Op zaterdag 18 april Is de minister op uitnodiging van zanger Usher aanwezig zijn bij Global Citizen Earth Day op de Mall in Washington. Samen met onder andere Ban Ki Moon en honderdduizend anderen zal ze daar aandacht vragen voor wereldarmoede en klimaatverandering. Earth Day, dat in tal van landen activiteiten kent, is met name in de VS tot een groot evenement uitgegroeid.

Handelsverdrag TTIP

Als minister voor Buitenlandse Handel houdt Ploumen op donderdag 16 april in Washington een toespraak over het Transatlatic Trade and Investment Partnership (TTIP). Bij denktank American Security Project zal zij voor een publiek van Amerikaanse beleidsmakers, diplomaten, danktanks, ngo’s en media haar visie geven op het handelsverdrag tussen de EU en de Verenigde Staten. Daarbij gaat ze in op haar verbetervoorstellen voor arbitrage mocht zich een conflict tussen een land en een investeerder aandienen. Ook spreekt ze over de Jones Act die het onder meer Europese baggerbedrijven onmogelijk maakt om in de VS te werken. Verder zal de minister stilstaan bij de noodzaak om standaarden op het gebied van arbeid, voedsel en milieu te beschermen. De dag erna heeft de minister een ontmoeting met Michael Frohman, de Amerikaanse onderhandelaar voor TTIP.

Verenigde Naties

Maandag 20 april is minister Ploumen bij de Verenigde Naties in New York, waar een onderhandelingsronde plaatsvindt voor de nieuwe ontwikkelingsdoelen. Ook hier staat Financing for Development op de agenda. Naast het inzetten op handel en investeringen, wil Nederland ook dat ontwikkelingslanden zelf een bijdrage leveren aan de ontwikkelingsdoelen door hun overheidsfinanciën op orde te brengen. Nederland helpt ontwikkelingslanden daarbij door verbetering bij hun belastinginning (capaciteitsopbouw, aanpak ontwijking) en verantwoord schuldenmanagement.

Toegang tot water en sanitatie wordt waarschijnlijk één van de nieuwe ontwikkelingsdoelen. Daarom spreekt Ploumen in New York ook over het financieren van waterprojecten. Eén van de mogelijkheden is het oprichten van een ‘Waterbank’ in 10 verschillende landen: een investeringsbank die landen helpt met het duurzaam financieren van water- en sanitatievoorzieningen door geld aan te trekken vanuit lokale kapitaalmarkten. In een later stadium zouden daar ook projecten voor irrigatie en watermanagement aan toegevoegd kunnen worden. De Nederlandse Waterschapsbank en de Bank Nederlandse Gemeenten doen hetzelfde in ons land.