Europese Commissie neemt voorstellen TTIP-investeringsbescherming Ploumen over

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) reageert positief op de uitgewerkte tekstvoorstellen die de Europese Commissie vandaag openbaar heeft gemaakt om investeringsbescherming in TTIP te verbeteren. Er komt een openbaar hof en beroepsmechanisme met benoemde rechters en ook het recht op beleidsvrijheid van lidstaten wordt gegarandeerd. Ploumen: ‘Landen moeten te allen tijden hun beleid op democratische wijze kunnen aanpassen. Daarom hamer ik vanaf het begin op transparante geschillenbeslechting in TTIP. Het is goed dat de Commissie nu verder gaat met deze voorstellen om alle handelsverdragen te moderniseren.'

Het voorstel van de Commissie (hier en hier ) voorziet in een investeringhof bestaande in eerste aanleg en een beroepsmechanisme. De 21 rechters worden benoemd en komen uit de EU, de VS en derde landen. Specifiek wordt vastgelegd dat landen de vrijheid blijven behouden om legitieme regels in te voeren in het publieke belang. Investeringsbescherming mag dus niet betekenen dat staten hun regels niet mogen aanpassen.

Arbitrage

Minister Ploumen legde al eerder -met een vijftal gelijkgezinde collega's van EU-lidstaten- een voorstel voor verbetering van de arbitrage op tafel. De commissie heeft dat voorstel nu grotendeels overgenomen. Ploumen: ‘Duidelijk is dat investeringsbescherming anders moet. Nederlandse bedrijven in het buitenland moeten zeker zijn eerlijk te worden behandeld. Maar overheden willen ook zeker zijn dat zij op democratische wijze beleid kunnen maken. De Commissie heeft geluisterd naar de kritiek, waarbij ook het ingebrachte voorstel van het Europees Parlement om met een vernieuwd mechanisme te komen, is meegenomen. De Commissie is met een goed stuk gekomen waar we verder mee kunnen.’

De Commissie gaat het voorstel nu officieel indienen bij de lidstaten en het Europees Parlement. Als het aan De Commissie ligt wordt dit de EU-standaard voor alle lopende en toekomstige onderhandelingen. Ploumen: ‘Mij kan deze modernisering niet snel genoeg gaan. Ik hoop dat de Commissie snel met voorstellen komt hoe we handelsverdragen met bijvoorbeeld Canada en Singapore gaan aanpassen.'