Waarom een handelsverdrag tussen de EU en de VS?

Internationale handel is belangrijk voor Nederland en de Europese Unie (EU). Internationale handel zorgt voor economische groei en werkgelegenheid. Net als internationale investeringen. Ongeveer een derde van het nationale inkomen in Nederland hangt samen met handel.

Belang internationale handel voor Nederland

Volgens cijfers van het CBS werkt 59% van de Nederlanders bij een bedrijf dat importeert, exporteert of beide doet. Daarnaast bieden buitenlandse bedrijven in Nederland werk aan 800.000 mensen. Handel is dus erg belangrijk voor onze economie.

Daarom wil de Rijksoverheid goede afspraken maken over internationale handel. Ook met de Verenigde Staten (VS). Het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) tussen de EU en de VS is daar een voorbeeld van.

TTIP

Nederland kan profiteren van een handelsakkoord tussen de EU en de VS. De Nederlandse en de Amerikaanse economieën zijn al nauw met elkaar verbonden. Zo is Nederland de 3e grootste investeerder in de VS. Daarnaast zijn de VS de grootste handelspartner van Nederland buiten de EU. Nederland exporteert jaarlijks voor € 20 miljard aan goederen naar de VS.

Politieke verhoudingen EU en VS

Naast versterking van de economische banden kan TTIP ook een positieve bijdrage leveren aan de politieke verhoudingen tussen de EU en de VS. Hun gezamenlijke politieke gewicht op het wereldtoneel kan daardoor toenemen. Nederland is sterk internationaal georiënteerd. Het heeft als relatief klein land belang bij het maken van internationale afspraken om een gelijk speelveld te garanderen.

Veel opkomende economieën gebruiken  andere standaarden binnen de internationale handel dan de EU en de VS. Op den duur kunnen belangrijke verworvenheden in de EU en de VS onder druk komen te staan. Bijvoorbeeld op het gebied van consumentenveiligheid, milieubescherming of arbeidsrechten. Door gezamenlijk afspraken in TTIP gebruiken de EU en de VS hun economische en politieke gewicht om deze verworvenheden in de toekomst te beschermen. Daar kan Nederland op de lange termijn veel profijt van hebben.

Lees meer op de pagina Wat zijn de mogelijke voordelen van TTIP?

TTIP is niet nieuw

TTIP is niet het eerste handelsakkoord dat de EU sluit. Zo zijn er al akkoorden met Zuid-Afrika, Mexico en Chili. Ook met Zuid-Korea, Peru en Colombia zijn akkoorden gesloten. De onderhandelingen tussen de EU en Singapore en Canada zijn ook klaar. Ook met Vietnam heeft de EU een principeakkoord bereikt.