Kamerbrief over handelwijze ministerie van VWS beleid oorlogsgetroffenen

Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer over een klacht van het Indisch Platform 2.0 over de handelwijze van het ministerie van VWS t.a.v. de Indische gemeenschap en voortgang van het beleid inzake oorlogsgetroffenen.