Besluit Wob-verzoek over monument/herinnerlngscentrum Oranjehotel

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 25 januari 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het betreft een verzoek inzake het monument/herinneringscentrum 'Oranjehotel'. Het bijgevoegde document is openbaar gemaakt.