Besluit op Wob-verzoek over het Holocaust Namenmonument

Besluit op een verzoek om informatie over de realisering van het Holocaust Namenmonument. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).