Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Costa Rica de WHO oproept een internationale pool op te richten voor intellectueel eigendom over COVID-19

Antwoorden van minister Van Rijn op Kamervragen over het bericht dat Costa Rica de WHO oproept een internationale pool op te richten voor intellectueel eigendom inzake COVID-19.