Besluit Wob-verzoek naar contracten tussen RIVM en vaccinfabrikanten voor Rijksvaccinatieprogramma

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 april 2021 een besluit op bezwaar genomen naar aanleiding van een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van contracten tussen het RIVM en fabrikanten van vaccins die worden ingezet voor het Rijksvaccinatieprogramma. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).