Maatregelen tegen dalend aantal gevaccineerde kinderen

Steeds minder kinderen laten zich vaccineren. Dit is gevaarlijk voor de gehele bevolking, omdat het risico op infectieziektes toeneemt. Terwijl een vaccin dit kan voorkomen. Om de daling van de vaccinatiegraad tegen te gaan, neemt staatssecretaris Blokhuis (VWS) maatregelen.

Hogere opkomst Rijksvaccinatieprogramma

Blokhuis wil dat meer kinderen meedoen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Hij neemt daarom deze maatregelen om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen:

  • Extra oproep voor 16- en 17-jarigen die niet alle vaccinaties gekregen hebben. Zij kunnen ontbrekende vaccinaties gratis inhalen.
  • Gesprekken voeren met ouders die niet deelnemen aan het RVP.
  • Onderzoek doen naar gevolgen van minder ingeënte kinderen voor kinderdagverblijven.
  • Start van de Vaccinatiealliantie.

Vaccinatiealliantie

De alliantie verbindt jeugdartsen en –verpleegkundigen, huisartsen, doktersassistenten, apothekers, communicatiedeskundigen, wetenschappers en beleidsmakers. Doel van de alliantie is om ouders en professionals te informeren en zo bij te dragen aan het verhogen van de vaccinatiegraad. Binnen de vaccinatiealliantie kunnen experts van elkaar leren. Bijvoorbeeld hoe je zorgen over vaccineren kunt wegnemen bij ouders.

Blokhuis: “Elke ouder wil natuurlijk het beste voor de gezondheid van zijn of haar kind. Vaccinaties tegen ernstige infectieziekten zijn daarbij echt van bijzonder groot belang. Voor het overgrote deel van de ouders is dat gelukkig volkomen vanzelfsprekend. Een kleine groep twijfelt door allerlei ongefundeerde verhalen die de ronde doen. Daar heb ik grote zorgen over. We moeten er daarom samen voor zorgen dat ouders beschikken over goede, gefundeerde kennis over vaccinaties. De ambassadeurs van de Vaccinatiealliantie gaan daaraan bijdragen door zich waar mogelijk uit te spreken over het belang van vaccinatie. Zodat ouders zich ook vaker richten tot hun eigen huisarts, jeugdarts of doktersassistent met zorgen en twijfels. Daar krijgen ze dan het objectieve verhaal te horen, gebaseerd op een karrevracht aan expertise en praktijkervaring.”

Ook werkt de Vaccinatiealliantie nieuwe plannen en ideeën uit. Een voorbeeld daarvan is ervoor zorgen dat de voorlichting van huisartsen en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) op 1 lijn zit.

Aanpak nepnieuws

Online is veel nepnieuws te vinden over de negatieve effecten van vaccineren. Een speciaal team gaat actief reageren op onjuiste informatie, vooral op social media.