Vaccinaties kinderen uit Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Vaccinaties moeten besmettelijke ziekten zoals mazelen, bof of rodehond verminderen of zelfs uitroeien. Alle kinderen krijgen daarom inentingen tegen een aantal ziekten. Deze vaccinaties maken deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Deelname aan het RVP is op vrijwillige basis. 

Waarom vaccinaties uit Rijksvaccinatieprogramma

Sommige kinderziekten lijken onschuldig. Toch kunnen ze ernstige gevolgen hebben, zoals verlamming. De vaccinaties van het RVP verkleinen de kans op bepaalde ziektes. Of ze maken het verloop van de ziekte veel milder. Inenten kent risico's. Maar de risico's van niet inenten en dan ziek worden, zijn groter. Kinderen die u laat inenten lopen dus minder risico's dan kinderen die niet zijn ingeënt. 

RVP beschermt kinderen tegen 12 ziekten

Kinderen krijgen vaccinaties tegen 12 infectieziekten. Dat zijn:

 • baarmoederhalskanker (HPV - alleen voor meisjes van 12 jaar);
 • bof;
 • difterie;
 • hepatitis B;
 • Hib-ziekten (bacteriële infecties van de hogere luchtwegen zoals neus en mond);
 • kinkhoest;
 • mazelen;
 • meningokokken-ziekten (bacteriële infecties die hersenvliesontsteking kunnen veroorzaken);
 • pneumokokken;
 • polio (kinderverlamming);
 • rodehond;
 • tetanus.

Kinderen inenten volgens vastgesteld schema

De inentingen van het RVP verlopen volgens een vaccinatieschema per leeftijd van het kind. Kinderen krijgen de prikken tussen hun 0e en 4e jaar. Als ze 9 zijn, krijgen ze 2 herhaalinentingen. Meisjes krijgen daarnaast nog 2 vaccinaties tegen baarmoederhalskanker als ze 12 zijn. De vaccinaties beschermen het meest effectief als kinderen alle inentingen krijgen. 

Vaccinaties uit Rijksvaccinatieprogramma zijn gratis

Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma is gratis. De overheid betaalt de kosten uit de Wet Publieke gezondheid, maar alleen als uw kind de vaccinaties tussen 0 en 4 jaar krijgt op het consultatiebureau. Schoolgaande kinderen krijgen de gratis prikken bij de GGD of bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. De organisaties moeten wel de vaccins gebruiken die de overheid beschikbaar stelt. 

Vaccinatiegegevens opvragen

U kunt de vaccinatiegegevens of het vaccinatiebewijs van uzelf of van uw kind opvragen. Op de website van het Rijksvaccinatieprogramma leest u meer over de aanvraag van een vaccinatiebewijs. Het kan zijn dat uw vaccinatiegegevens niet bekend zijn. De registratie van vaccinaties is vanaf 1968 geleidelijk ingevoerd.

Maatregelen tegen dalend aantal ingeënte kinderen

Het aantal kinderen dat meedoet aan het Rijksvaccinatieprogramma daalt. Staatssecretaris Blokhuis (VWS) neemt maatregelen zodat meer ouders hun kind laten vaccineren.