Wat kan ik doen als mijn kind last heeft van bijwerkingen na vaccinatie?

Uw kind kan zich na een inenting korte tijd niet lekker voelen. Geef bij hevig huilen of duidelijke pijn op dezelfde dag eventueel een paracetamol (let op de bijsluiter). Overleg met de huisarts als uw kind zieker is dan verwacht.

Veelvoorkomende bijwerkingen na vaccinatie

Veelvoorkomende klachten na vaccinatie zijn:

  • roodheid;
  • zwelling of pijn rondom de prikplek;
  • koorts en hangerigheid.  

De meeste bijwerkingen beginnen kort na de inenting en verdwijnen na 1 of 2 dagen. 

Bij de inenting tegen BMR (bof, mazelen en rodehond) beginnen de bijwerkingen na 5 tot 12 dagen na de inenting. De meeste reacties zijn mild en verdwijnen vanzelf 

Ernstige bijwerkingen na vaccinatie

Soms zijn de klachten heftiger of langduriger. Voorbeelden van ernstige bijwerken zijn:

  • verkleurde benen;
  • aanhoudende of zeer hoge koorts (40,5 graden Celsius of hoger);
  • hevig ononderbroken huilen (langer dan 3 uur);
  • flauwvallen;
  • stuipen.

Maakt u zich zorgen over uw kind? Raadpleeg dan altijd uw huisarts. Op de website van het Rijksvaccinatieprogramma staan tips over wat u kunt doen bij bijwerkingen na vaccinaties.

Melden van bijwerkingen inentingen

Het is verstandig vreemde of ernstige klachten na vaccinatie van uw kind te melden. Dat kan bijvoorbeeld bij het consultatiebureau, de GGD of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Deze instanties kunnen de klacht doorgeven aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Het Lareb registreert de bijwerkingen en onderzoekt ze verder. 

Zelf kunt u bijwerkingen van vaccinaties melden op de website van Lareb.