Beantwoording Kamervragen over het opheffen van de visumplicht voor Kosovo

Minister Blok (BZ) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Maeijer en Fritsma (beiden PVV) over het opheffen van de visumplicht voor Kosovo.