Kamerbrief over opzet beleidsdoorlichting begrotingsartikel 4 Buitenlandse Zaken

Minister Blok (BZ) informeert de Tweede Kamer over opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 4 van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit artikel gaat over consulaire dienstverlening en het uitdragen van Nederlandse waarden.