Beantwoording vragen over het beëindigen van de subsidierelatie door Stichting PrisonLAW op het terrein van gedetineerdenbegeleiding buitenland

Minister Blok (BZ) stuurt de Kamer zijn antwoorden op vragen van het lid Van Nispen (SP) over het beëindigen van de subsidierelatie door Stichting PrisonLAW (rechtsbijstand voor gedetineerden in het buitenland).