Visie veehouderij

Kamerbrief waarin staatssecretaris Bleker mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zijn visie op de veehouderij in Nederland aanbiedt aan de Tweede Kamer. De toekomstvisie is mede gebaseerd op de rapportage over de maatschappelijke dialoog over de toekomst van de veehouderij in Nederland (de rapportage Van mega naar beter van de heer Alders) en op het advies van de commissie Van Doorn (Al het vlees duurzaam) dat is opgesteld in opdracht van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.