Veehouderij

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Brief aan provincies en VNG

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Bleker (EL&I) aan de Tweede Kamer bij een brief aan de provincies en de VNG om hen te attenderen op de komst van het advies van de Gezondheidsraad over een beoordelingskader voor micro-organismen en endotoxinen afkomstig uit veehouderijen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland