Kabinetsstandpunt inzake omvang intensieve veehouderij en schaalgrootte

Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer mede namens minister Schippers (VWS) en staatssecretaris Mansveld (IenM) waarin ze haar visie geeft op de veehouderij in Nederland en de reactie geeft van het kabinet op het advies van de Gezondheidsraad.