Kamerbrief over stand van zaken signalen van fraude met Identificatie & Registratiesysteem (I&R)

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een brief over de laatste stand van zaken rondom de fraude met het Identificatie & Registratiesysteem (I&R) voor runderen in het kader van het fosfaatreductieplan 2017.