Beantwoording nadere Kamervragen over subsidieregeling sanering varkenshouderij en bijstelling pakket aanpak stikstofproblematiek

Minister Schouten beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over de subsidieregeling sanering varkenshouderij en de bijstelling van het pakket aanpak stikstofproblematiek.