Uitstelbrief Kamervragen over het besluit Wob-verzoek over melkquotum en fosfaatrechtenstelsel

Minister Schouten stuurt een uitstelbrief over beantwoording Kamervragen over het ‘Besluit Wob-verzoek over melkquotum en fosfaatrechtenstelsel’.