Gemeenten per concentratiegebied

Lijst met gemeenten binnen de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet. De Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen (SRV) is bedoeld voor varkenshouderijen in deze concentratiegebieden. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.