Beslissing op bezwaar Wob-besluit dieraantallen en diercategorieën

Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 12 mei 2020 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over dieraantallen en diercategorieën.