Besluit op Wob-verzoek over geregistreerde varkens

Besluit op een verzoek om informatie over geregistreerde varkens op een locatie in Stein. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).