Veehouderij

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Uitstoot fijn stof pluimveebedrijven

De pluimveesector stoot veel fijn stof uit. Dit is schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Daarom laat de overheid onderzoek doen naar manieren om de pluimveesector minder fijn stof te laten uitstoten.

Onderzoek terugdringen fijn stof pluimveehouders

Wageningen UR Livestock Research onderzoekt hoe de pluimveesector minder fijn stof kan uitstoten. Het onderzoek bestaat uit verschillende deelprojecten. Voorbeelden hiervan zijn binding van fijn stof door er een oliefilm overheen te leggen. En zuivering van de uitgaande lucht met een water(lucht)wasser.

Video: Technische maatregelen pluimveehouderijen tegen fijn stof

2 pluimveehouders over de technische maatregelen die zij in hun stal hebben genomen. Deze moeten de uitstoot van fijn stof in de uitgaande stallucht verminderen.

Onderzoek gezondheidsrisico’s omwonenden veehouderijbedrijven

Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt de gezondheidsrisico’s van veehouderijbedrijven voor omwonenden.

Via deze bedrijven komen fijn stof, endotoxinen en micro-organismen in het milieu. Wonen mensen in de omgeving van deze bedrijven? Dan hebben deze stoffen mogelijk schadelijk effect op hun gezondheid.

Het onderzoek moet duidelijk maken wat de gezondheidsrisico’s zijn voor omwonenden van veehouderijbedrijven. Gemeenten kunnen de onderzoeksresultaten gebruiken om lokaal verantwoorde besluiten te nemen over veehouderijen in de woonomgeving. Mocht een landelijke norm nodig zijn, dan zal de Rijksoverheid die instellen.

Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek Mogelijke effecten intensieve veehouderij op gezondheid omwonenden uit 2011.

Maatregelen tegen fijn stof

Pluimveehouders kunnen maatregelen nemen om de uitstoot van fijn stof te verminderen. Meer hierover staat in de brochure Schone lucht voor iedereen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland