Uitstoot ammoniak agrarische bedrijven

Dieren in de (intensieve) veehouderij produceren via mest veel ammoniak. Ammoniak is schadelijk voor de natuur en biodiversiteit. De Rijksoverheid neemt maatregelen om de uitstoot van ammoniak te verminderen.

Regeling voor minder uitstoot ammoniak

Met de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) wil de Rijksoverheid  de uitstoot en de neerslag van ammoniak verminderen.  Onder meer met regels voor (nieuwe) stallen en beter veevoer.

Afspraken vermindering uitstoot ammoniak

De Rijksoverheid en het agrarisch bedrijfsleven hebben afspraken gemaakt om uitstoot van ammoniak verder te verminderen.

Op de volgende manieren is minder uitstoot van ammoniak mogelijk:

  • Veehouders kunnen hun koeien een uitgekiend dieet geven zodat zij minder ammoniak uitstoten.
  • Veehouders kunnen de koeien langer buiten in de wei laten staan.

  • Veehouders kunnen technische toepassingen in stallen aanbrengen. Bijvoorbeeld vloeren die urine en mest van elkaar scheiden.

  • De overheid kan strengere eisen stellen aan het gebruik van mest.

Deze maatregelen zorgen ervoor dat de veehouderij in 2030 bijna 10% minder ammoniak uitstoot.

Veehouderij kan groeien door aanpak ammoniak

Ook hebben Rijksoverheid en bedrijfsleven afspraken gemaakt over groei van agrarische bedrijven. Bij minder uitstoot van ammoniak krijgen agrarische bedrijven de kans krijgen om te groeien. De grondgebonden groei wordt geregeld in een algemene maatregel van bestuur (amvb).

Nieuwe stallen zorgen voor minder uitstoot

De overheid stelt eisen aan de uitstoot van ammoniak. De ammoniakvoorschriften staan in het Activiteitenbesluit.

Nieuwe stallen moeten aan deze eisen voldoen. In de Regeling ammoniak en veehouderij staat welke eisen dat precies zijn.