Uitstoot fijn stof pluimveebedrijven

De pluimveesector stoot veel fijn stof uit. Dit is schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Daarom laat de overheid onderzoek doen naar manieren om de pluimveesector minder fijn stof te laten uitstoten.

Onderzoek fijn stof veehouderijen

Wonen in de omgeving van veehouderijbedrijven kan een negatief effect hebben op de gezondheid. Dit blijkt uit onderzoeken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen University & Research (WUR):

Vermindering uitstoot fijn stof

De Rijksoverheid is bezorgd over de onderzoeksresultaten. Daarom moet de uitstoot van fijn stof uit pluimveestallen binnen 10 jaar met de helft omlaag. Voor nieuwe pluimveestallen geldt een vermindering van 70%. Het kabinet werkt hiervoor een pakket van maatregelen uit.

Onderzoek gezondheidsrisico’s omwonenden veehouderijbedrijven

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet meer onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van veehouderijbedrijven voor omwonenden.

Via deze bedrijven komen fijn stof, endotoxinen en micro-organismen in het milieu. Wonen mensen in de omgeving van deze bedrijven? Dan hebben deze stoffen mogelijk schadelijk effect op hun gezondheid.

Het onderzoek moet duidelijk maken wat de gezondheidsrisico’s zijn voor omwonenden van veehouderijbedrijven. Gemeenten kunnen de onderzoeksresultaten gebruiken om lokaal verantwoorde besluiten te nemen over veehouderijen in de woonomgeving. Mocht een landelijke norm nodig zijn, dan zal de Rijksoverheid die instellen.

Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek Mogelijke effecten intensieve veehouderij op gezondheid omwonenden uit 2011.

Vaker longontstekingen in omgeving pluimveebedrijven

Pluimveebedrijven stoten meer fijn stof uit dan andere veehouderijbedrijven. Mensen die in de buurt van pluimveehouderijen wonen zijn gevoeliger voor infecties. Bij omwonenden van pluimveebedrijven komen meer longontstekingen voor.

Door het Europese verbod op legbatterijen is de uitstoot van fijn stof uit de pluimveehouderij toegenomen. Pluimveehouders zijn overgegaan op diervriendelijkere scharrel- en uitloopstallen.