Kan ik subsidie krijgen voor het beëindigen van mijn varkenshouderij?

Intensieve varkenshouderij levert in bepaalde delen van Nederland risico’s op voor de gezondheid en de leefomgeving. Varkenshouders die hun varkenshouderij wilden beëindigen of innoveren konden in aanmerking komen voor een subsidie. Deze subsidie staat bekend als de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (SRV). 

De aanmeldingsperiode voor deze subsidie is op 15 januari 2020 gesloten. 

Redenen om te stoppen met varkenshouderij

Niet alle varkenshouders willen in de toekomst nog doorgaan met hun bedrijf. Bijvoorbeeld omdat zij met pensioen willen, geen opvolger hebben, de benodigde investeringen niet willen of kunnen doen of omdat zij problemen op financieel gebied ervaren. De SRV is er om te zorgen dat varkenshouders die willen stoppen met hun bedrijf, dit op een goede en verantwoorde manier kunnen doen. 

Subsidie voor sanering varkenshouderijen met geuroverlast in concentratiegebieden Zuid en Oost

De SRV is bedoeld voor varkenshouderijen die veel geuroverlast veroorzaken in de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet. Deze gebieden staan bekend als veedichte gebieden, omdat er veel varkenshouderijen zijn. Hier wordt 83% van de varkens in Nederland gehouden.

Het gaat daarbij om de geuroverlast op woningen binnen een straal van 1.000 meter van de varkenshouderijlocatie. De geurscore bepaalt de mate van geuroverlast. Varkenshouders kunnen de geurscore van hun varkenshouderijlocatie uitrekenen. Dit doen ze volgens de tabel in de nota van toelichting op de subsidieregeling sanering varkenshouderijen.

Voorwaarden voor de subsidie sanering varkenshouderijen

Varkenshouders konden zich tot 15 januari 2020 aanmelden voor deelname aan de Srv. Daarvoor moet het bedrijf wel aan enkele voorwaarden voldoen. Dit zijn de belangrijkste:

  • Uw varkenshouderij ligt in de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet. Kijk ook om welke gemeenten het gaat binnen de concentratiegebieden.
  • U stopt definitief met productie op de betreffende locatie.
  • U sloopt de stallen op de betreffende locatie.
  • Uw bedrijf voldoet aan het Besluit Emissiearme huisvesting. Varkenshouders die al meedoen aan het Actieplan ammoniak, zogenaamde ‘gedoogstoppers’, kunnen niet deelnemen aan de SRV.

Er is een volledige lijst met voorwaarden en informatie over de periode om aan de voorwaarden te voldoen. Deze staat in een brief die het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

Hoogte van de subsidie sanering varkenshouderijen

Krijgt u als varkenshouder subsidie toegewezen voor het beëindigen van uw bedrijf? Dan ontvangt u:

  • Een marktconforme vergoeding voor de varkensrechten. Enkele dagen voordat het kabinet start met de SRV zal het de vergoedingen vaststellen.
  • Een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. Deze vergoeding is opgebouwd uit het subsidiepercentage en de gecorrigeerde vervangingswaarde van de varkensstallen.

De gecorrigeerde vervangingswaarde is € 470 per vierkante meter. Dit geldt voor vleesvarkens- en zeugenstallen. De gecorrigeerde vervangingswaarde voor de varkensstallen is de nieuwbouwwaarde van een varkensstal per vierkante meter. Gecorrigeerd met een factor wegens veroudering. Het kabinet heeft de vervangingswaarde afgestemd met de partijen van het Hoofdlijnenakkoord (HA).  
Het subsidiepercentage heeft het kabinet vastgesteld op 65%.

Partijen die samenwerken aan sanering en verduurzaming van de varkenshouderij

Het kabinet werkt samen met:

Deze samenwerking staat in het Hoofdlijnenakkoord.